برده‌ها

  |   منبع

برده‌های مدرن این دوران

برده‌هایی که شیک و خوش‌پوشند

از زمین و زمانه بیزار و

پس برای چه چیز می‌کوشند

.

برده‌های زمانهٔ امواج

آدم لمس شیشه‌ها هستیم

روز و شب هی پیام تکراری

ما مرید کلیشه‌ها هستیم

.

خانه‌هایی به سبک تنهایی

خوابگاهی برای هر برده

زندگی مدرن بی سر و ته

ارمغانی عجیب آورده

.

خانه‌های قشنگ ما گم شد

خانه‌دزدی که خانه برد از ما-

-غول‌هایی به شکل برج آورد

آسمان هم خراش خورد از ما

.

برده‌های مدرن این دوران

بین دیوار و درد و دلتنگی

بردهٔ اسکناس بی‌وجدان

ما به دنبال کاغذ رنگی...

.

ما به دنبال کاغذ رنگی

ما به دنبال هیچ می‌گردیم

آخر این مسیر چیزی نیست

با همین روزگار سر کردیم

.

عشق‌هایی به قیمت کالا

مهربانی و کاسبی در هم

زندگی مثل یک نمایشگاه

کسب و کارش تجارت آدم!

.

زندگی مثل یک نمایشگاه

باید از غرفه‌های غم رد شد

باید از بردگی گذر کرد و

با زمان بدی کمی بد شد

۲۳ تیر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus