هکر

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

ماه بی ماه! از امشب دل من تاریک است

عشق بیمار شده! مرگ به او نزدیک است!

عشق بی عشق! دلم پرت شدی در دره

-قلهٔ عشق- چرا جادهٔ آن باریک است؟

عید بی عید! زمستان شده تمدید! چرا-

-باز هم اول هر صحبت من تبریک است؟

***

گوش جانم که به آهنگ صدایت خوش بود

بعد تو خانهٔ تبعیدیِ یک موزیک است

دل من تازه مسلمان شده با چشم تو بود...

چشم بستی... و دلم بعد یک لائیک است

***

قلب تو هک نشد و این هکر دیوانه-

-خسته شد! گفت از امروز فقط یک گیک است...

پاورقی برای هک، هکر و گیک نوشته می‌شود.

۱۳ دی ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus