خیالات تودرتو

  |   منبع

جهان از خدای خیالی پر است

خدا از صفات جلالی پر است

و انسان که از دانش و معرفت

از این اکتشافات خالی پر است

من اما در این معرکه خالی ام

و حیران نقش گل قالی ام

من از این همه همهمه خسته و

گرفتار احوال بدحالی ام

گرفتار رفتار دنیای دون

و غرقم در اعماق دریای خون

و غرقم در اوهام شب زنده دار

و هم رفته این سر به بالای دار

سرودم جهان از خیالی پر است

و دار زمین چند سالی پر است

و میدان اعدام این روزگار

که از مجرم احتمالی پر است

پر از دار و آدم، تو باور نکن

دروغ است و از دار قالی پر است

چرا که خدا عادل است و رؤوف

و او از صفات جلالی پر است

ولی من پر از یأسم و -دار مرگ-

من زنده اما گرفتار مرگ

دلم از امید محالی پر است

که آینده از حس عالی پر است

من و حالِ بی‌حال این روزها

و احوالم از قیل و قالی پر است

منم دوزخی که خدا وعده داد

درون من از لاابالی پر است

پرم از گنهکار و شیطان و شرک

و روحم که سرتاسرش جرم و چرک

نوشتم جهان از خیالی پر است

که دین شما از تعالی پر است

هم اکنون همه ساکن جنت‌اید

همان جا که از هر حلالی پر است

به دست شما جام و بر تن حریر

و جام از شراب زلالی پر است

ولی بنده عریان مطلق شدم

و مست شناسایی حق شدم

برهنه تر از هر کسی در جهان

درخشان شدم من موفق شدم

دمیدم درون خودم از خودم

من از خود، من از خود محقق شدم

وبال زمین و زمان و همه

و از زندگی من معلق شدم

طرفدار عریانی مطلقم

همین شد که عریان مطلق شدم

به شوخی به نقل از عبید بزرگ

طرفدار حال خوش ...

هم اکنون جهان از خیالی پر است

که ذهن من از ابتذالی پر است

بگو ذهن من یک جوان پلید

که لپ‌تاپش از پورن خالی پر است

ولی من فقط دست و پا بسته‌ام

و از این که هستم فقط خسته‌ام

جهان از خیال محالی پر است

خدا از صفات خیالی پر است

۲۹ آذر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus