سگ‌سرا

  |   منبع

تو سگ سرای زندگی

سگدو نزن بشین یه کم

برو به آینه خیره شو

خستگیتو ببین یه کم

.

ببین شبیه چی شدی

آدم روزگار نو

یه خورده فکر کن به خودت

با آینه درد و دل کن و

.

سوال کن اول از همه

عبد خدای کی شدی

بین سگای سگ سرا

تو با وفای کی شدی

.

البته چند وقت میشه که

آینه‌ها هم فریب شدن

جوری که کل آدما

تو خونه هم غریب شدن

.

دروغ میگن که زندگی

سگدوی بی حاصل ماس

دروغ میگن که اون بالا

یکیه که عامل ماس

.

تموم زندگی شده

سگدو برا یه تیکه نون

میگن وفا خوبه؛ ولی

مث سگای پاسبون

.

میگن وفا خوبه ولی

تو با بدا ورق بخور

برای لج به آدما

تا خرخره عرق بخور

.

میگن همینه زندگی

از این خرابه دس نکش

به حرفشون تکیه نکن

خسته شدی نفس نکش

۳ آذر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus