یک یاغی دربند

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

آزاد نباشید که مردم همه بندند

این‌ها همه سازندهٔ دیوار بلندند

امروز که دنیا شده سلول به سلول

افسوس! نمی‌شد که گلستان بپسندند

صد بار شد و پرت شدم از سر دیوار

باید به من خستهٔ سرسخت بخندند

زندانی ام و راه فرارم شده بسته

چون چاه همه در سر راه همه کندند

این بازی قفل و قفس و آدم و زنجیر

ای کاش بدانیم فقط چند به چندند

عمریست که من باختم از عالم و آدم

باقی که نوشتند برنده‌اند، برنده‌اند

***

یک شورش آزاد گرفتار قفس شد

من یاغی دربندم و باقی همه بندند

۲۸ مهر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus