شب بارش نور

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

به هر جا درخشیده مهتابِ خوبت

-سپیدی شب- چهرهٔ نابِ خوبت

شبِ روشنی که تو در آن نشستی

.

شب روشنی که شدم بی‌قرارِ-

-تلألو از اندام الماس‌وارِ-

-تو ای بهترین گنج در کُنجِ هستی

.

تو زیبایی مطلقی! خوش به حالت!

تو و چشمهٔ چشم‌های زلالت

چرا چشم خود را تو یک پلک بستی؟

.

تو ای دختر شب که از جنس نوری!

تو هر لحظه هستی، ولی دورِ دوری!

بگو تو کجایی که همواره هستی؟

.

شب زندگی یا همین عمرِ کوتاه

همان داستانِ پلنگِ من و ماه (۱)

همیشه به سویت جهید و تو جستی...

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱


۱: حسین منزوی

خیال خام پلنگِ من، به سوی ماه جهیدن بود

Comments powered by Disqus