تونل

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

سر راه من عابر خطر صد چاه است

زندگی نیست! نه این مهلکه‌ای جان‌کاه است

زندگی تونل طولانی و تاریک و عجیب

مرگ یک روزنهٔ نور که در این راه است

زندگی جادهٔ پر پیچ و خم بی آغاز

مقصدی نیست! فقط رنج سفر با ما هست...

زندگی فرصت دیدار تو را داد به من

بین این راه فقط دیدن تو دلخواه است

مثل یک باد خنک در برهوت دنیا

آه دیدار تو کوتاه‌تر از کوتاه است

***

عشق برگرد در این راه چراغ من باش

سر راه من عاشق خطر صد چاه است...

سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus