بهار بانو ۲

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

رسیدی ای زن زیبا، لباس گل بر تن

و روح تازه دمیدی بهار جان در من

رسیدی و همه جا عطر عشق پیچیده

گل است بر تنت آری به جای پیراهن

نسیم می‌وزد و رقص دشت گل برپاست

چقدر منظره بکرست، رقص این دامن

شکوفه‌های لطیف و نوازشی بی‌مثل

به روی صورت من دست‌های تو ای زن

گل شقایق سرخ است یا شراب اصیل

لب تو روی لبم، باز مست بوسیدن

مرا فقط تو ببوس ای بهار بانو جان

که زود می‌گذرد روز بودنت با من

۲۷ اسفند ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus