به نام خدایگان

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

دنیا به کام کیست؟ به کام خدایگان؟

من کیستم؟ اسیر و غلام خدایگان؟

من در سیاهچال قرون گذشته‌ام

تا فکر می‌کنم به دوام خدایگان

من قسمتم پیالهٔ زهر است و در عوض

شرشر شراب کهنه به جام خدایگان

آتش زدن به هر چه درخت رشید و سبز

در یک کلام کل مرام خدایگان

عمری گذشت و یاغی دربند مانده‌ایم

محبوس بین امّت رام خدایگان

دنیا برای کیست؟ برای من و تو؛ حیف-

-مردم سند زدند به نام خدایگان

.

پی‌نوشت: خدایگان، گماشتهٔ خدا بر خلق، پادشاه بزرگ

۱۰ بهمن ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus