بیزاری

  |   منبع

از هر دم و هر بازدمی بیزارم

انگار که من متهمی بیزارم

در راه فرار از همه چی! اما باز

در هر قدم از هر قدمی بیزارم

.

در راه فرار از همه چی! کو ثمری؟

هر لحظه فقط خستگی بیشتری

من می‌روم و منظره‌ها تکراری ست

بیزارم از این دایرهٔ دربه‌دری

.

۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۴ بامداد

Comments powered by Disqus