سکانس هرزه

  |   منبع

به نظرم شعر تصویریه از دنیای انسان که به وسیلهٔ کلمات رسم میشه، این تصویر گاهی اوقات زشتی‌های دنیا و دردهای انسان‌ها رو به نمایش می‌گذاره. ناچار در این شعر از یک سری عبارات هرزه استفاده کردم، که اگه با خوندنشون مشکل دارید، پیشنهاد می‌کنم این شعر رو نخونید. و اما شعر...

.

یه سکانس بدون پایانه

زندگی: این سکانس زجرآور

هر دقیقه‌اش شکنجه‌ای تازه

هر دقیقه‌اش شکنجه‌ای بدتر

.

یکی میگه که حکم تقدیره

یکی میگه که شانس بد با ماست

من فقط تیرگشو می‌بینم

تا ابد این سکانس بد با ماست

.

زندگی پورن وحشیه اصلن

گنگ بنگِ تموم این دنیا

هر دقیقه‌اش فشار بی‌حده

تنمون رنج و درده سر تا پا

.

این تجاوز حقیقت محضه

وحشت این سکانس سکس‌آلود

از همون اولم توو این دنیا

نقش آدم شکنجه دیدن بود

.

جای امنی نمونده توو دنیا

این تجاوز هجوم بی‌مرزه

هر کجا آسمون همین رنگه

هر کجا باشی زندگی هرزه

.

زندگی عاشقانه نیست اصلن

زندگی: پورن وحشی و تیره

یکی میگه شانس بد با ماست

یکی میگه که حکم تقدیره

تا ابد این سکانس بد با ماست

این سکانسی که تووی ما ...

۲۶ دی ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus