دو نخ سیگار

  |   منبع

کسی که نیست به خود گفته ام هزاران بار:

تو ماندی و غم تنهایی و دو نخ سیگار

تمام شهر پر است از صدای تنهایی

بیا سکوت نجیبم! چرا نمی‌آیی؟

چه سخت آدم دلتنگ با غمش سر کرد

سکوت در خور شب‌های عاشقی برگرد...

کسی که نیست کنارم! تو بشنو ای دیوار:

دوباره شب! من و یک فندک و دو نخ سیگار....

۱۵ بهمن ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus