خورشید

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

خورشید کجای آسمان گم شد؟ امروز چقدر تیره و تار است!

ای روی تو خورشید و حضورت نور، برگرد دوباره وقت دیدار است

وقتی که تو می‌رسی به شب، گویا شب کنج اتاق می‌خزد غمگین

شب با همهٔ بزرگی و هیبت، پیش تو چقدر کوچک و خار است

یک جفت ستاره جای چشمان و یک دسته حریر جای مو داری

با عطر بهار می‌روی هر جا، انگار که اندام تو گلزار است

موسیقی زیبای سخن‌هایت، یا چهرهٔ خورشیدی و زیبایت

دختر که نه مجموعهٔ زیبایی، اسم تو هنوز بی‌وفا یار است!

سرتاسر آسمان دویدم من! سرتاسر آسمان تنهایی

خورشید کجای آسمان گم شد؟ عمری است که روزگار من تار است!

یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus