دختر موطلایی

  |   منبع

آه پوشانده آسمان مرا

تیرگی و هوای غم با اوست

پشت ابرهای یأس و دلسردی

دختر موطلای زیباروست

.

دختر موطلایی زیبا

آسمان کاش باز می‌شد! نه؟

در نگاهم تو می‌درخشیدی

قصه ما دراز می‌شد! نه؟

.

قصه اما برای من تلخ است

تو چه قدر از نگاه من دوری

من در این دخمه سیاه و نمور

تو شهنشاه قصر پرنوری

.

های در قصر نور می‌رقصی

در دلم حسرت و غمی جانکاه

روزگارم سراسرش دوزخ

آه از این روزگار بی تو سیاه

.

آه از این روزگار و صدها آه

دل من بی تو مرده. بدبخت است

دختر موطلایی زیبا

زنده ماندن در این زمان سخت است

.

۲۴ مهر ۱۳۹۶

Comments powered by Disqus