هیچ چیزی نیست

  |   منبع

این جا همه چی هست! فقط لنگ تو ام

تنها گل من! همیشه دلتنگ تو ام

رفتی همه جا سرد و زمستانی شد...

من منتظر بهار خوشرنگ تو ام

۲۵ بهمن ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus