مُردی

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

همین که خستهٔ عشقت رسید پیش تو مُردی...

شبیه شیشه شکستم، شکست شیشه تو مُردی...

.

دل تو تکهٔ الماس و خرد کرد دلم را

خراب کردی و رفتی، فریب‌پیشه تو مُردی

.

به تک‌درخت جهانت که پیش روی تو می‌مرد-

نگاه کردی و ضربه زدی به ریشه، تو مُردی-

چرا که تازه بریدی درخت عاشق خود را

هوا نمانده برایت، کنار تیشه تو مُردی

***

نه! شعر سبز خیالت دوباره زنده شد اما

دوباره شاعر شیدا نوشت پیش تو:

«مردی گل همیشه بهارم! گل همیشه بهارم! گلم برای همیشه، بله همیشه تو مُردی»

۲۶ مهر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus