نمیر

  |   منبع

نمیر آسمون پر از خاطره

تویی آخرین سرپناهم بمون

من و بی‌کسی تووی این خونه‌ایم

تویی سقف این خونهٔ بی نشون

.

دل بی‌کسی و دل من فقط

به این سرپناهی که هست دلخوشه

نمیر آسمونم بمیری بری

من و بی‌کسی رو غمت می کشه

.

اگه تو خراب شی سر ما یه روز

دیگه چی می‌مونه بگو آسمون

من و بی‌کسی دربه‌در بعد تو

نباید بمیری، نمیر و بمون

.

چرا آسمونم شدی پیر پیر

نمیر و نمیر و نمیر و نمیر

.

نگات می‌کنم تیره و خسته‌ای

شبیه من و روزگار سیاه

کجا رفته روشن‌ترین رنگ تو

کجا رفته تصویر خورشید و ماه

با این که پر از دردی اما نمیر

چرا که تویی آخرین سرپناه

.

ببین تووی دنیای بی‌رنگ ما

یه چی مونده اونم تویی آسمون

من و بی‌کسی دربه‌در بعد تو

نمیر و نمیر و نمیر و بمون

.

چرا آسمونم شدی پیر پیر

نمیر و نمیر و نمیر و نمیر

۱۶ آذر ۱۳۹۴

Comments powered by Disqus