صبر کن ماه

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

اندکی صبر کن ای ماه! که حرفی دارم

با دلم باش تو همراه! که حرفی دارم

لحظه‌ای برق نگاهت... همه جا روشن شد

صبر کن لحظه‌ی کوتاه! که حرفی دارم

ساکتم ، خیره به تاریکی شب‌های دراز...

تو بمان نور سحرگاه! که حرفی دارم

بیژنم -چاه‌نشین- نام تو را می‌خوانم

گوش کن! از ته این چاه که حرفی دارم

***

خواستم با تو بگویم نتوانستم باز-

صبر کن صبر کن ای ماه که حرفی دارم

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus