زندان شب

  |   منبع

آن روز رسیدن تو ناپیدا شد...

فردا شد و هر روز فقط فردا شد...

یک عمر گذشت و بی تو در شب ماندم

یک عمر که زندانیِ در یلدا شد...

-

از دوری‌ات اشک و غم مصوب شده حیف

اشعار پر از حیف مرتب شده! حیف

یک عمر گذشت و بی تو در شب ماندم

یک عمر که زندانی یک شب شده حیف

مهر ۱۳۹۳

Comments powered by Disqus