سراسر زباله

  |   منبع
    برچسب‌ها : 

آب روان نه! جوی سراسر زباله است

دنیای ماست؛ جای نزول نخاله است

دل دفتری پر از غزل عاشقانه بود

امروز پاره پوره و کاغذ مچاله است

از میوه‌های پاک زمین، ذره‌ای نماند

محصول باغ‌ها که تمامش تفاله است

نفرین به اختیار که در روزگار ما

یک انتخاب بین ته چاه و چاله است

حالا که در زباله‌سرا مانده‌ایم ما

تسکین زنده بودن ما، آه و ناله است

۷ آذر

Comments powered by Disqus